Udbud

Udbudet er afsluttet

 

Hele udbudsmaterialet er stadig tilgængeligt fra denne side. GeoDanmark vælger forsat at lade materialet være tilgængeligt som dokumentation for processen. Vi forbeholder os dog ret til uden varsel, at fjerne materialet.

 

Vinder af udbudet blev: KMD med Septima som underleverandør.

Prækvalifikation er nu afsluttet.

 

Udbudsmateriale samt spørgsmål svar fra prækvalifikationen er nu samlet i filen tilgængelig fra knappen "Download materiale". Spørgsmål og svar i den nuværende tilbudsfase er tilgængelig fra knappen "spørgsmål svar download"

 

Evt. ændringer i materialet til download, vil fremgå af spørgsmål svar dokumentet

EU udbud med nr. 2016/S 089-156404 vedrørende kontrakt om systemunderstøttelse af GeoDanmark.

 

På denne side findes det samlede udbudsmateriale vedrørende ovenstående udbud, der er tilgængeligt for alle interesserede, der måtte ønske at ansøge om at deltage i udbud med forhandling.

 

Udbudsbekendtgørelsen er tilgængelig på http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156404-2016:TEXT:DA:HTML

 

Af udbudsbekendtgørelsen fremgår de krav, som en ansøger skal opfylde for at ansøge om at deltage. Bemærk, at ansøgningsfristen er den 6. juni 2016, kl. 12.00.

 

Af udbudsbetingelserne fremgår en beskrivelse af og betingelser for gennemførelse af udbuddet, herunder tidsfrister og formelle krav for afgivelse af tilbud.

 

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde vedlagte ESPD-anmodning kaldet "Link til ESPD" på følgende måde:

 

•Højreklik på ESPD-filen

•Gem filen på din computer, eksempelvis på et lokal drev eller på skrivebordet.

•Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

•Vælg "dansk" som sprog

•Marker "Jeg er en økonomisk aktør"

•Marker "Importere ESPD"

•Upload ESPD-filen, som du har gemt på din computer

•Vælg Danmark som land (hvis du er en dansk ansøger)

•Udfyld ESPD’et med de oplysninger, som angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V.

•Bemærk, at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet.

•I forhold til del IV.C og V kan der henvises til referencer som vedlægges ansøgningen, hvis der laves en klar henvisning til eksempelvis et bilag. Kompetencematrixen skal vedlægges særskilt til ansøgningen.

•Når ESPD’et er udfyldt kan det udskrives, hvorefter dato, sted og underskrift kan påføres. ESPD’et vedlægges ansøgning i udskrevet papirformat samt elektronisk i xml-format.

oESPD til underskrift - Udskriv ESPD. Da det ikke er muligt at læse hele indholdet i de udfyldte felter vedlægges ESPD i xml-format. Flere af tekstboksene kan dog udvides efter der er trykket udskriv.

oESPD i xml-format – Eksporter og gem xml-filen.

 

Vi ser frem til at modtage jeres ansøgninger.

 

Med venlig hilsen

GeoDanmark