3.parts info

GeoDanmark API - Kom i gang vejledning

 

Her finder du en overordnet vejledning om hvordan man som leverandør kommer i gang med at implementere en klientapplikation til ajourføring af GeoDanmark objekter.

 

Trin 1. Læs den grundlæggende materiale der findes her på hjemmesiden.

For at komme i gang med at udvikle en ny klientapplikation, der kan anvende GeoDanmark API til ajourføring af GeoDanmark objekter, bør følgende materiale læses igennem:

GeoDanmark Snitflade API og Filformater

GeoDanmark specifikationen

• Swagger Dokumentation for APIet; Swagger UI

Swagger UI html skal udpakkes lokalt og index.html aktiveres.

NB: det er Det er ikke muligt at udføre testkald til API fra swagger, da dette kræver login. For at få LogIn, se nedenstående

 

Trin 2. Anmod om adgang til GeoDanmark Test API

Når du er klar til at starte udviklingen, anmod da GeoDanmark om adgang til at udvikle en testapplikation. Dette sker pr mail til support@geodanmark.nu med angivelse af følgende oplysninger; virksomhedsnavn, adresse, kontaktperson, E-mail, tlf-nummer samt oplysninger om ønsket GitHub bruger, der skal have adgang til Postman og eksempelkode.

 

Trin 3. Få bevilget adgang til GeoDanmark Test API

Ved bevilget adgang, vil GeoDanmark organisationen oprette et test-login og fremsende følgende:

• Login til en testbruger på GeoDanmarks Test API-ystem. Den pågældende testbruger vil have adgang til at redigere og godkende objekter for alle objekttyper.

• Give adgang til GITHUB reposity hvor du kan finde;

  • Et sæt af Postman scripts som demonstrerer anvendelse af API-kald.
  • Et sæt eksempelkode der demonstrere login til GeoDanmark systemet. Eksempelkode findes både som Javascript og som .NET.

 

Trin 4. Implementer testapplikation

Applikationen implementeres og kan testes på GeoDanmark Test API.

Det vil være muligt frit at oprette sager og redigere objekter. Der vil være adgang til et fuldt sæt af valide GeoDanmark objekter samt adgang til læsning af metadata.

 

Trin 5. Anmodning om produktionsadgang

Når applikationen er klar til idriftssætning sendes anmodning herom til GeoDanmark organisationen. NB: Der kan endnu ikke etableres adgang til et egentligt produktionssystem. Denne åbnes først tættere på idriftsættelse foår 2018.

 

Trin 6. Klargøring til produktion

GeoDanmark organisation registrerer applikationen til brug på GeoDanmark driftssystemet.

 

Trin 7. Frigiv til drift

 

Opmærksomhedspunkter

 

•Support. Henvendelse kan rettes til GeoDanmark organisationer på mail support@geodanmark.nu

 

•Testsystemets tilgængelighed. GeoDanmark organisation vil efter bedste evne forsøge at holde test apiet tilgængeligt, men tager forbehold for driftsmæssige forstyrrelse og vedligehold, herunder oprydning af data

 

•Udvikling inden idriftssættelse af GeoDanmark systemet. Så længe GeoDanmark systemet er under udvikling, tages forbehold for eventuelle ændringer i API-specifikationen, samt ikke-færdigudviklet funktionalitet og ændringer til basisdata. I den første del af udviklingen af GeoDanmark, vil det kun være muligt at udvikle browserbaserede klienter.